Preview Mode Links will not work in preview mode

Amnesty lyd


Nov 3, 2022

På Færøerne er abort et tabu, der kan splitte familier og vennekredse ad. Loven bag abortforbuddet kritiseres af både tilhængere og modstandere for at være for uklar og gammeldags og for at have alvorlige konsekvenser for både gravide og læger. Men her stopper enigheden. For skal loven strammes eller lempes? 

Af Nora Rahbek Kanafani